FAQs

De kosten gaan voor de baat, maar de baten zijn hoger dan de kosten. New Big Business verhoogt uw winst of, in een sporadisch geval, brengt geen kosten in rekening omdat zij geen baat ziet.


Een simpele start is je af te vragen hoe de business er uit zou zien als alle (relevante) data beschikbaar zou zijn. Kijk vervolgens of die data wellicht al ergens beschikbaar is of, zo niet, hoeveel moeite het kost om het beschikbaar te stellen. Bepaal of de baten opwegen tegen de kosten.


Zolang Big Data de mens en de mensheid dient is alles prima. Bij Big Data komt een “Big” verantwoordelijkheid kijken. Een van de beste manieren om die verantwoordelijkheid te nemen en meteen de mens(heid) te dienen is volledige transparantie en de mogelijkheid tot een (specifieke) opt-out voor iedereen.


NewBigBusiness gebruikt uw data, eventueel aangevuld met data van derden. Mocht uw data ontoereikend zijn om de vastgestelde doelen te bereiken dan zal NewBigBusiness met voorstellen komen welke data er verzameld dient te worden en hoe dit te verwezenlijken. In dat laatste geval kan het voorkomen dat er enkele veranderingen aan bestaande systemen aangebracht moeten worden. Soms zijn er sensoren nodig om te voorzien in de juiste data (zie voorbeeld afvalverwerker), soms komt data van derden, soms is een kleine software-aanpassing afdoende. De meeste van deze veranderingen blijken in de praktijk niet ingrijpend te zijn.


NewBigBusiness voert analyses niet (perse) eenmalig uit. Zij biedt u de mogelijkheid blijvend inzicht te houden op data met behulp van een (door uzelf aan te passen) dashboard. Immers op data (feiten) gebaseerde beslissingen pakken meestal beter uit dan de intuïtieve aanpak. Laat u leiden door feiten, laat data u inzicht geven.


Het antwoord ligt aan het doel wat bereikt dient te worden. Wij helpen u graag deze vraag te beantwooorden. Over het algemeen kan gezegd worden hoe meer hoe beter. Houd daarbij rekening met eventuele judirische beperkingen. Data kan in de toekomst een nieuw primair doel dienen, wat daarvoor benodigd is, is wellicht nu nog vaag, maar meer, in de vorm van breed, is dus beter. Een voorbeeld: data met een datum/tijdsaanduiding is vaak nuttiger dan data zonder dit attribuut. Evenzo is data met een plaatsaanduiding nuttiger dan data zonder plaatsaanduiding, etc. Denk breed – zie ook “denk data”.


Data moet gezien worden als een nieuwe grondstof, het kan aangewend worden voor vele doeleinden (zie de beknopte lijst van voordelen van het gebruik van Big Data). Telkens kunnen er weer nieuwe toepassingen gevonden worden. Een bijkomend voordeel: het gebruik put de data niet uit. Probeer data zo compleet mogelijk vast te leggen.


Nee, uw (bron) data wordt gebruikt en de informatie die daaruit resulteert is bedoeld voor uzelf. Uiteraard staat het u vrij met anderen te delen. Beveiling van de bron data is uw eigen verantwoordlijkheid.


Nee, beslist niet. Het gaat ook om product- en serviceverbeteringen, de introductie van slimme toepassingen en nieuwe producten, waar velen baat bij zullen hebben. Een mooi voorbeeld is Nest, de slimme thermostaat: Niet alleen bespaart het u een hoop energie, door koppeling met andere apparatuur en andere gebruikers bespaart het milieu en biedt het bovendien extra conform.


NewBigBusiness anonimiseert uw data zodat niet (direct) te achterhalen is van wie de data stamt. Met enige opzet staat hier een voorbehoud: uw geanonimiseerde data kan in combinatie met andere data leiden tot meer informatie en het achterhalen van privégevoelige elementen. Het is van belang te van tevoren te bepalen wie, en op welke manier, inzage krijgt in uw data, dit om privégevoelige privé te houden.


Aan alles zitten risico’s, ook in het geval dat u data opslaat. In de meeste gevallen doet u dat (onbewust) al. Op uw systemen worden tal van log-bestanden aangelegd die in het kader van Big Data voor NewBigBusiness (en voor u) heel interessant kunnen zijn. Data moet niet in de verkeerde handen terecht komen en data moet niet buitenrechtelijk gebruikt te worden. NewBigBusiness hanteert daarnaast “de menselijke maat”.


Data is voor bijna iedere zaak belangrijk. Zonder kennis (data) is elke onderneming kansloos. NewBigBusiness heeft geregeld situaties meegemaakt waarbij data summier aanwezig was of afwezig was. Er is dan juist een wereld te winnen. Lees het voorbeeld van het fitnesscentrum (een eenmanszaak).


De waarde van data verschuift van primair gebruik naar potentieel toekomstig gebruik. Waar data nu gebruikt wordt om primaire processen aan te sturen, zal vaak later blijken dat dezelfde data nog een heel andere waarde vertegenwoordigt. Ergo, verzamel data en wees er zuinig op.
Wellicht hebt u zich verbaasd over de aandelenkoers van Twitter. Wat stelt zo’n bedrijf nou voor? Weinig op het eerste gezicht. Kijk nu eens naar de data die ze beheren, de trends die daarmee te voorspellen zijn. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die de data van Twitter leasen om daarmee aandelenkoersen te voorspellen. Toch niet helemaal waardeloos, die data.


Big Data is ook een hype, een die niet snel zal verdwijnen. En ongetwijfeld zal er meer beloofd worden dan waargemaakt. Maar wie naar een paar van de voorbeelden kijkt, zal zien dat resultaat behaald met data-analyse geen hoog gegrepen acties waren. De probleemstelling was reëel, de analyse was geen halsbrekende toer en de resultaten bleken boven verwachting goed.


Big is niet omdat big toevallig een hype is. Big is nodig om tot een juiste analyse te komen. Big is gewenst om alle varianten onder ogen te zien. Big is nauwkeurig omdat elke verandering meteen opvalt. Big Data begint veelal met little data, echter als het Big is kunnen gevonden correlaties met grotere zekerheid geconcludeerd worden.


Een steekproef is een statistisch begrip dat wordt uitgevoerd voor de gevallen waarbij het onmogelijk was om alles en iedereen (de hele populatie) te betrekken bij een proef. In de gevallen dat het te tijdrovend, te kostbaar zou zijn. Een steekproef werkt redelijk mits de “samples” aselect gekozen zijn. Maar wat zou nauwkeuriger zijn, een steekproef van een fractie van het geheel of van het geheel? Uiteraard het laatste, denk maar eens aan de voorspellingen bij verkiezingen. Als we toch alle data hebben, gebruik dan ook alle data. Het voordeel is op vele terreinen evident en cruciaal.


Ethiek wordt bepaald door de samenleving. Er zijn tegenwoordig tal van voorbeelden waarbij organisaties hun boekje te buiten gaan. De essentie is telkens weer wat registreren wij waarom, en, voor welke (andere) doelen mag de data gebruikt worden? Ethisch verantwoordelijk omgaan met data is een integraal onderdeel van het handelen van NewBigBusiness.


Afhankelijk van welke data u gebruikt en hoe u de data gebruikt kunt u veel doen. Kijk een op onze Data Awareness Rate om te bepalen waar u staat met uw bedrijf.


Er is veel mogelijk, maar uiteraard zijn er beperkingen. Privacy is met name een groot goed. Privacybeperkingen zijn minder groot indien men tevoren geïnformeerd is dat er privégevoelige data geregistreerd wordt en indien via een opt-out personen hun privacy verder kunnen vergroten. Het opslaan van MAC-adressen (Wifi-tracking) kan bijvoorbeeld privégevoelig liggen.


Begin met een (strategisch) doel, een business-uitdaging, dat wat je wilt bereiken. Zorg dat je voor dat doel over de juiste data gaat beschikken. Voor een deel zal de data reeds aanwezig zijn, voor een deel kan het zijn dat er nieuwe databronnen aangeboord moeten worden. Wacht niet te lang, wat u niet doet doen anderen. Enige haast is geboden. Hoe dan ook, begin met NewBigBusiness.


Analyses hebben betrekking op metrieken die cruciaal zijn voor (het beoordelen van) de business. Over het algemeen zijn deze metrieken belangrijk omdat ze gerelateerd zijn aan het businessmodel — waar komt het geld vandaan, wat zijn de kosten, hoe verlopen de hoofdactiviteiten. Een goede metriek geeft aanleiding tot actie: welke maatregelen worden er op touw gezet gebaseerd op een verandering in de metriek?


Een analyse is iets eenmaligs, maar uiteraard mag u, na onze inbreng, verwachten dat u zelfstandig op data kan sturen door zicht te hebben op de kritische prestatie-indicatoren (KPI). Beslissingen die genomen worden op kennis en feiten (op data) zijn veelal beter dan acties die geïnitieerd worden op onderbuik gevoelens.


-